Skip to content

Centrum Stomatologii Rodzinnej, ul. Rynek 24, 32-100 Proszowice | centrum.csr@gmail.com | (12) 386 30 20 | 503 525 766

Cennik

 • UsługaCena
  Badanie stomatologiczne i konsultacja100 PLN
  Konsultacja implantologiczna200 PLN
  Proste usunięcie zęba 350 PLN
  Chirurgiczne usunięcie zęba 500 PLN
  Chirurgiczne usunięcie zęba + szycie rany650 PLN
  Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego 800 PLN
  Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba550 PLN
  Plastyka połączenia ustno-zatokowego500 PLN
  Plastyka wyrostka zębodołowego400 PLN
  Podcięcie wędzidełka wargi górnej400 PLN
  Podcięcie wędzidełka języka500 PLN
  Resekcja wierzchołka korzenia750 PLN
  Augmentacja kości materiałem kościozastępczym (cena nie zawiera kosztu materiału)3500 PLN
  Wszczepienie implantu2800 PLN
  Założenie śruby gojącej200-300 PLN
  Zastosowanie do zabiegu indywidualnego szablonu chirurgicznego300-1000 PLN
  Wycięcie guzka 450 PLN
  Wyłuszczenie torbieli550-750 PLN
  Nacięcie i opróżnienie ropnia250 PLN
  Szycie rany 50 PLN
  Płukanie zębodołu, opatrunek: nipas100 PLN
 • UsługaCena
  Konsultacja endodontyczna100 PLN
  Odbudowa zęba przed leczeniem endodontycznym200-250 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego700 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba z dwoma kanałami950 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba z trzema kanałami1300 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba z czterema kanałami1550 PLN
  Powtórne leczenie endodontyczne zęba jednokanałowego800 PLN
  Powtórne leczenie endodontyczne zęba z dwoma kanałami1150 PLN
  Powtórne leczenie endodontyczne zęba z trzema kanałami1550 PLN
  Powtórne leczenie endodontyczne zęba z czterema kanałami1850 PLN
  Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego300-500 PLN
  Usunięcie/ominięcie złamanego narzędzia w kanale300-600 PLN
  Wypełnienie kanału zęba/zamknięcie perforacji przy użyciu materiału MTA/Biodentin200 PLN
  Leczenie kanałowe przez koronę protetyczną200 PLN
  Odbudowa zrębu zęba z wykorzystaniem wkładu z włókna szklanego350 PLN
  Odbudowa zrębu zęba trzonowego z wykorzystaniem wkładów z włókna szklanego500 PLN
  Wizyta przeciwbólowa200 PLN
  Wizyta z założeniem opatrunku200 PLN
 • UsługaCena
  Konsultacja ortodontyczna200 PLN
  Analiza i przedstawienie planu leczenia ortodontycznego150 PLN
  Wykonanie aparatu ruchomego na jeden łuk zębowy850 PLN
  Założenie aparatu konwencjonalnego na jeden łuk zębowy2200 PLN
  Kontrola z aparatem na jednym łuku zębowym250 PLN
  Kontrola z aparatem na dwóch łukach zębowych280 PLN
  Leczenie aparatem nakładkowym CLEARSPLINT (cena za 1 miesiąc leczenia jednego łuku zębowego)1000 PLN
  Oddanie płytki przedsionkowej550 PLN
  Oddanie trainera ortodontycznego550 PLN
 • UsługaCena
  Konsultacja/Instruktaż rodzica o higienie jamy ustnej dziecka100 PLN
  Wizyta adaptacyjna dziecka niewspółpracującego100 PLN
  Leczenie w sedacji wziewnej podtlenkiem azotu200 PLN
  Higienizacja (usunięcie złogów kamienia, piaskowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny)300 PLN
  Fluoryzacja120 PLN
  Instruktaż rodzica o higienie jamy ustnej dziecka100 PLN
  Lakierowanie zębów180 PLN
  Lapisowanie zębów mlecznych (pojedynczy zabieg)150 PLN
  Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym200 PLN
  Amputacja miazgi zęba mlecznego120 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba mlecznego180-250 PLN
  Lakowanie zęba stałego200 PLN
  Poszerzone lakowanie zęba stałego250 PLN
  Usunięcie zęba mlecznego200 PLN
  Wizyta interwencyjna po urazie200 PLN
  Wizyta przeciwbólowa200 PLN
  Leczenie biologiczne miazgi zęba przy użyciu materiału MTA/Biodentin150 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba mlecznego200 PLN
  Leczenie endodontyczne zęba z niezakończonym rozwojem korzenia (dodatkowo do podstawowej ceny leczenia)200 PLN
 • UsługaCena
  Higienizacja (usunięcie złogów kamienia, piaskowanie, fluoryzacja, instruktaż higieny)300-400 PLN
  Płukanie kieszonek dziąsłowych100 PLN
  Scaling poddziąsłowy300 PLN
  Kiretaż zamknięty300 PLN
 • UsługaCena
  Konsultacja protetyczna100 PLN
  Cyfrowe projektowanie uśmiechu150 PLN
  Wizyta kontrolna w trakcie szynoterapii200 PLN
  Licówka kompozytowa450 PLN
  Licówka / korona / nakład porcelanowy EMAX1700 PLN
  Korona / korona w przęśle mostu porcelanowa na podbudowie cyrkonowej1700 PLN
  Korona / korona w przęśle mostu cyrkonowa licowana ceramiką (cutback)1550 PLN
  Korona / korona w przęśle mostu cyrkonowa, pełnokonturowa1400 PLN
  Korona / korona w przęśle mostu porcelanowa na podbudowie metalowej950 PLN
  Powtórne zacementowanie korony100 PLN
  Nakład kompozytowy750 PLN
  Endokorona kompozytowa950 PLN
  Inlay / onlay kompozytowy750 PLN
  Inlay / onlay porcelanowy1700 PLN
  Wkład koronowo-korzeniowy metalowy, lany450-550 PLN
  Korona na implancie2500 PLN
  Praca zdejmowalna OVERDENTURE na 2 implantach7800 PLN
  Praca zdejmowalna OVERDENTURE na 3 implantach8800 PLN
  Praca zdejmowalna OVERDENTURE na 4 implantach10500 PLN
  Praca zdejmowalna, kombinowana na zatrzaskach lub zasuwach (prace są wyceniane indywidualnie na konsultacji)Wycena indywidualna
  Proteza szkieletowa2400 PLN
  Proteza termoplastyczna1600 PLN
  Proteza akrylowa całkowita1400 PLN
  Proteza akrylowa częściowa1200 PLN
  Szyna ochronna400 PLN
  Szyna terapeutyczna800 PLN
  Rebazacja protezy450 PLN
  Podścielenie protezy300 PLN
  Naprawa protezy180 PLN
  Wykonanie korony lub mostu tymczasowego z materiału kompozytowego lub druku 3D (cena za jednego zęba)200-300 PLN
 • UsługaCena
  Zdjęcie punktowe zęba 50 PLN
  Zdjęcie pantomograficzne 90 PLN
  Segment tomografii 3D HD220 PLN
  Tomografia 3D (80x90 mm)280 PLN
  Tomografia 3D jednego stawu skroniowo-żuchwowego150 PLN
 • UsługaCena
  Badanie stomatologiczne100 PLN
  Znieczulenie nasiękowe jako samodzielny zabieg30 PLN
  Znieczulenie przewodowe jako samodzielny zabieg50 PLN
  Fluoryzacja/leczenie nadwrażliwości150 PLN
  Leczenie w sedacji wziewnej dorosłych300 PLN
  Wypełnienie zęba z małym ubytkiem300 PLN
  Wypełnienie zęba z średnim ubytkiem350 PLN
  Wypełnienie zęba z dużym ubytkiem400 PLN
  Odbudowa korony zęba materiałem kompozytowym450 PLN
  Wypełnienie zęba materiałem glass-jonomerowym250 PLN
  Licowanie zęba materiałem kompozytowym500 PLN
  Przykrycie miazgi zęba materiałem MTA/Biodentin150 PLN
  Gingiwektomia50-200 PLN
  Wybielanie zęba po leczeniu endodontycznym300-500 PLN
  Wybielanie zębów metodą nakładkową (jeden łuk zębowy)600 PLN
  Wybielanie zębów przy użyciu lasera (jeden łuk zębowy)600 PLN