Skip to content

Centrum Stomatologii Rodzinnej, ul. Rynek 24, 32-100 Proszowice | centrum.csr@gmail.com | (12) 386 30 20 | 503 525 766

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko


Firma:
Centrum Stomatologii Rodzinnej
Bartłomiej, Jędrzej, Katarzyna Wawrzeń,
spółka jawna
Rynek 24
32-100 Proszowice
NIP: 6821792086

Proszowice, dnia 28 lutego 2023r.


Realizując Art. 32 c pkt 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz.1792 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej poniższy komunikat:

W związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2022 roku przez: Centrum Stomatologii Rodzinnej , informuję, że na podstawie odczytów  dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, iż pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla poszczególnych rodzajów działalności.

Na podstawie odczytów pomiarów środowiskowych wokół osłon stałych przy aparatach rtg, stwierdza się, że w związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące przez Centrum Stomatologii Rodzinnej  ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek.

Niniejszym informuję, iż działalność prowadzona przez Centrum Stomatologii Rodzinnej  związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko


Firma:
Centrum Stomatologii Rodzinnej
Bartłomiej, Jędrzej, Katarzyna Wawrzeń,
spółka jawna
Rynek 24
32-100 Proszowice
NIP: 6821792086

Proszowice, dnia 10 stycznia 2022r.


Realizując Art. 32 c pkt 2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz.1792 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej poniższy komunikat:

W związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2021 roku przez: Centrum Stomatologii Rodzinnej , informuję, że na podstawie odczytów  dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, iż pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla poszczególnych rodzajów działalności.

Na podstawie odczytów pomiarów środowiskowych wokół osłon stałych przy aparatach rtg, stwierdza się, że w związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące przez Centrum Stomatologii Rodzinnej  ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek.

Niniejszym informuję, iż działalność prowadzona przez Centrum Stomatologii Rodzinnej  związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.
Informacja o wpływie na zdrowie ludzi i na środowisko

Firma:
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Grzegorz Wawrzeń w spadku
32-100 Proszowice
Rynek 16
NIP: 6821028681

Proszowice, dn. 15.01.2021r.


Realizując Art. 32 c pkt 2 Ustawy Praw Atomowe (Dz.U. 2019 poz.1792 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej poniższy komunikat:

W związku z działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące wykonywaną w 2020 roku przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Wawrzeń w spadku, informuję, że na podstawie odczytów dawkomierzy indywidualnych stwierdzono, iż pracownicy nie otrzymali dawek przekraczających ograniczniki dawek dla poszczególnych rodzajów działalności.


Na podstawie odczytów pomiarów środowiskowych wokół osłon stałych przy aparatach rtg, stwierdza się, że w związku z prowadzoną działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Wawrzeń w spadku ogół ludności nie otrzymał dawek przekraczających przewidziane ograniczniki dawek.


Niniejszym informuję, iż działalność prowadzona przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Wawrzeń w spadku związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz nie powodowała uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.